Site name

Бетон

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана за вземане на проби и изпитване на бетон и бетонови смеси. Вземането на пробите се извършва от квалифицирани специалисти разполагащи с необходимото оборудване – стандартни форми за вземане на проби от бетон , иглен вибратор за уплътняване и др. Лабораторията е оборудвана с апаратура за определяне на якостни свойства и мразоустойчивост на бетоните, производство на италианската компания Controls. Обхвата на апаратурата позволява изпитване на пробни тела с размери 150/150/150мм., с якост до 80Мра.

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.