Site name

Подготовка на проби

Подготовка на пробите съгласно утвърдени и стандартизирани методи.

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура за извършване на пробоподготовка на твърди продукти (скали, руди, концентрати, почви, растения, въглища, твърди биогоривa):

  • Челюстни трошачки Тerminator
  • Мелници за смилане на проби (дискова мелница Labtech и ахатова/топкова мелница Fritsch)
  • Делител на Джонсън, ротационен делител
  • Машина за вакуумиране на проби (за да се избегне окисление)