Site name

Евротест-контрол ЕАД

Частно дружество с дългогодишни традиции в областта на лабораторните изследвания и изпитвания на различни видове минерални суровини и промишлени продукти. От създаването си през 1965г. дружеството непрекъснато разширява своите възможности и сферата си на дейност.

Услуги

Подготовка на пробите съгласно утвърдени и стандартизирани методи.
Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитвания.
Вземане на проби, правилно опаковане и транспортиране до лабораторията за изпитване
Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти.

Статус на заявка

Може да проверите статуса на вашата заявка чрез въвеждане на код за достъп.

Последни новини