Site name

Може да проверите статуса на вашата заявка чрез въвеждане на код за достъп.

Услуги

Вземане на проби
Вземане на проби, правилно опаковане и транспортиране до лабораторията за изпитване
Подготовка на проби
Подготовка на пробите съгласно утвърдени и стандартизирани методи.
Изпитване
Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитвания.
Лице за оценка на съотвтествието
Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти.

Формуляри

Изтеглете нашия формуляр за изпитване, попълнете го и го изпратете, заедно с пробата, по куриер или го донесете при нас на място.

Като ползватели на нашите услуги, най-учтиво Ви молим да попълните и нашата анкетна карта.