Site name

Политика за поверителност

Последна актуализация: 22.06.2021 г.

Благодарим Ви за посещението на нашата Интернет страница. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме личните Ви данни, събирани чрез тази Интернет страница и за Вашите права в тази връзка.

1. Администратор на лични данни
"Евротест-контрол" ЕАД (по-долу "Евротест-контрол") е администратор на лични данни. "Евротест-контрол" е еднолично акционерно дружество, вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 121128591, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1517 р-н Подуяне, ул. Бесарабия № 108, представлявано от изпълнителния директор Иван Кожухаров.

2. Връзка с Администратора
Вие можете да се обръщате към нас по всички въпроси относно обработването на предоставените от Вас посредством нашата Интернет страница лични данни и упражняването на правата Ви във връзка с това обработване. Можете да се свържете с нас по някой от следните начини:

 • писмено на адрес: гр. София, п.к. 1517 р-н Подуяне, ул. Бесарабия № 108;
 • на телефонен номер: 02/ 4470-360;
 • на имейл адрес: office@eurotest-control.bg;

3. Лични данни, които събираме за Вас. Цели и основания за обработването им
Ползването на информацията от нашата Интернет страница не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни.

Интернет страницата съдържа следните функционалности, при които e възможно "Евротест-контрол" да събира и обработва Ваши лични данни:
3.1. Изпращане на запитване
Личните данни, събирани и обработвани от "Евротест-контрол" чрез опцията за отправяне на въпроси „Изпратете ни имейл” в секцията Контакти са: Вашите имена (име и фамилия), имейл адрес и други данни, които Вие сте решили да ни предоставите във Вашето запитване.

Посочените лични данни се събират също и в случай, че изпратите запитване до общия имейл адрес на дружеството, посочен в секцията Контакти.

Личните Ви данни се събират и обработват:

 • С цел да се изпрати отговор на запитването, което сте ни изпратили. Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е Вашето изрично, доброволно съгласие, което приемаме, че сте дали, изпращайки ни запитването. "Евротест-контрол" ще обработва личните Ви данни само за времето, необходимо за изготвяне и изпращане на отговор на Вашето запитване и в срок до 3 месеца от последната ни кореспонденция с Вас, освен ако не станете наш клиент, в който случай по отношение на обработването на личните Ви данни ще се прилагат условията на подписания между нас договор за предоставяне на услуги;
 • Можем да използваме тези данни и за целите на директния маркетинг - за да Ви информираме за предлаганите от "Евротест-контрол" продукти и услуги или за да Ви поканим на събития, организирани от нас. В този случай, основанието за обработване на личните Ви данни е защита на легитимните интереси на "Евротест-контрол" да представя и популяризира услугите си. "Евротест-контрол" ще обработва личните Ви данни за тази цел, докато възразите или докато се отпишете от получаването на нашите съобщения за директен маркетинг на имейл адрес: office@eurotest-control.bg.

3.2. Други събирани данни
Освен посочените по-горе лични данни, събирани от "Евротест-контрол", при използването на определени функции на Интернет страницата, допълнително могат да бъдат обработвани и други данни.

"Евротест-контрол" използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашата Интернет страница, за да подобрим нейното представяне и функционалност.

Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Интернет страница. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. В тази политика използваме термина бисквитки, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Повече за бисквитките, както и начините да откажете използването на бисквитки на Вашето устройство, можете да откриете в нашата Политика за бисквитки.

4. Последици при непредоставяне на лични данни
Когато възнамерявате да ни изпратите запитване, предоставянето на данните от Ваша страна е изцяло доброволно.

В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, няма да можете да получите желаните от Вас услуги - няма да можем да отговорим на Вашето запитване.

5. Предоставяне на Вашите лични данни 
"Евротест-контрол" няма да предоставя Вашите лични данни на други трети лица. 

6. Вашите права във връзка с обработването на лични данни
Във връзка с обработването на личните Ви данни от ССПД Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу (с изключение на правото на жалба до надзорен орган), можете да упражните, като отправите искане за целта до нас. ССПД ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.

 • Право на достъп:
  Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от "Евротест-контрол" дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването.
 • Право на коригиране:
  Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от "Евротест-контрол" тяхното коригиране, а също и да поискате непълните Ви лични данни да бъдат попълнени.
 • Право на изтриване:
  Като субект, чиито лични данни се обработват от "Евротест-контрол", Вие имате право да поискате от Администратора тяхното изтриване в следните случаи:
  а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;
  б) оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;
  в) личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
  г) възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;
  д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.
 • Право на ограничаване на обработката:
  Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от "Евротест-контрол" е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, "Евротест-контрол" да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:
  а) оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на "Евротест-контрол" да провери точността на Вашите данни;
  б) обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;
  в) "Евротест-контрол" не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие изискате да се ограничи обработването им, за  целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на възражение срещу обработката на данни:
  Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от "Евротест-контрол", Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай "Евротест-контрол" ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване като например спазването на законови изисквания или са налице други легитимни интереси, които изискват продължаване на обработването.
 • Право на оттегляне на съгласието Ви:
  Обработването на Вашите лични данни от "Евротест-контрол", което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието Ви.
 • Право на преносимост на данните:
  Имате право да получите копие от личните данни, които сте предоставили на "Евротест-контрол", включително, когато това е възможно, в електронна форма. Когато обработването на данните Ви е основано на съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин, можете да отправите искане до "Евротест-контрол" да получите личните данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат. Във връзка с това можете също да поискате "Евротест-контрол" да прехвърли тези данни пряко на друг администратор на лични данни по Ваше указание.
 • Право на жалба до надзорен орган:
  Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган –Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Телефон: 02/91-53-518
  E-mail
  : kzld@cpdp.bg:

7. Промени в настоящата Политика
"Евротест-контрол" може периодично да променя настоящата Политика за поверителност, за да я съобрази със законодателни промени или прилагани от "Евротест-контрол" практики и политики. Когато правим такива промени, ние променяме и датата на последна актуализация, посочена в началото на тази политика, за да може да се запознаете с актуалните условия за обработване на Вашите данни.