Site name

Контакти

Адрес:
София 1517
ул. "Бесарабия" №108

Телефон:
тел.: 02/ 4470-360
тел./факс: 02/ 8720-596

Е-mail:
office@eurotest-control.bg

Иван Кожухаров
Изпълнителен Директор
GSM: 089999 2737
тел.: 02/ 4470 360
e-mail:  i.kozhuharov@eurotest-control.bg

Светослава Кирилова
Заместник изпълнителен директор
GSM: 089999 2669
тел.: 02/ 4470 345
e-mail: s.kirilova@eurotest-control.bg 

Юлиана Акрабова
Директор Лаборатория за изпитване 
GSM: 089999 2372
тел.: 02/ 4470 350
e-mail: j.akrabova@eurotest-control.bg

Бойка Ташева
Отговорник по качеството
GSM: 089446 8440
тел.: 02/ 4470 353
e-mail: b.tasheva@eurotest-control.bg

Анита Райчева
Мениджър Корпоративно планиране
GSM: 089999 2370
тел.: 02/ 4470 370
e-mail: a.raycheva@eurotest-control.bg

Кристина Андонова
Ръководител направление "Химични изследвания"
GSM: 089999 2857
e-mail: k.andonova@eurotest-control.bg

Силвия Димитрова
Ръководител направление "Води"
GSM: 089446 8439
тел.: 02/ 4470 375
e-mail: s.dimitrova@eurotest-control.bg

Христо Станчев
Ръководител направление "Геология и геометалургия"
GSM: 089999 2374
тел.: 02/ 4470 380
e-mail: h.stanchev@eurotest-control.bg

Валентин Томов
Ръководител направление "Инженерна геология"
GSM: 089999 2012
e-mail: v.tomov@eurotest-control.bg

Радосветла Кръстева
Ръководител направление "Горива"
GSM: 089999 2216
тел.: 02/ 4470 390
e-mail: r.krasteva@eurotest-control.bg

Николай Петров
Ръководител ЛОС на строителни продукти
GSM: 089999 2373
e-mail: n.petrov@eurotest-control.bg

Милена Николчева
Ръководител направление
„Административно-финансово”
GSM: 089999 2381
тел.: 02/ 4470 377
e-mail: m.nikolcheva@eurotest-control.bg

Приемане на заявки за изпитване:
Елмира Ангелова
координатор
GSM: 0899 992 379
тел.: 02/ 4470 4345
Теодора Ранкова
координатор
GSM: 0897 009 048
тел.: 02/ 4470 4346

Даниела Маджарова
касиер 
GSM: 0894 468 445
тел.: 02/ 4470 343

e-mail: coordination@eurotest-control.bg

Свържете се с нас