Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

 

Лице за оценка на съответствието на строителни продукти (ЛОС) към „Евротест-Контрол” ЕАД е нотифициран от Европейската комисия орган за оценяване и проверка на експлоатационните показатели на строителни продукти съгласно изискванията на Регламент 305 (ЕС)/2011. ЛОС притежава разрешение за „Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти” с № CPR 13 – NB-2085 от базата данни на Европейската комисия (NANDO). Разрешението включва продукти по системи "1", "1+" и "2+", а именно:

  • Цимент
  • Добавъчни материали
  • Тухли и блокове за зидария
  • Строителни разтвори
  • Строителна вар

 

Лице за оценка на съответствието е оправомощен от Министерство на регионалното развитие и благоустройство орган по оценяване на съответствието на строителни продукти по националния ред.

 

ЛОС е член на Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти и член на Съюз на строителни лабораторни специалисти в Р България.

 

Декларация

за безпристрастност на ЛОС   

                      ОПК 401-2
 Декларация

за конфликт на интереси на ЛОС   

  ОПК 704-3
 Декларация

за конфиденциалност на ЛОС   

ОПК 704-4
Разрешение

CPR-13-NB2085   

 OПК 704-5
Разрешение

РОССП19

ОПК 704-6