Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ТЪНКИ СЛОЕВЕ, СТЪКЛА, МИКРОЧАСТИЦИ

 

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на химични елементи от натрий (Na) до уран (U) в тънки слоеве (живописни, мазилки), стъкла, микрочастици с размери от 0,1 µm до 100 µm. Изпитването се извършва със SEM EDX – Сканираща електронна микроскопия и рентгенов микроанализ. Това е недеструктивен експресен метод за определяне на химичен състав, форма, размери, нееднородности. Като приложения към протоколите от изпитване ДИЛ може да предоставя и снимки в SEI, X-ray map, Line scan.

 

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.

 

                                          повече информация