Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

МЕТАЛИ, СПЛАВИ, ИЗДЕЛИЯ, БИЖУТЕРСКИ СПЛАВИ

 

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на химични елементи от натрий (Na) до уран (U) в метали, сплави, изделия, бижутерски сплави и археологически образци. Изпитването се извършва със SEM EDX – Сканираща електронна микроскопия и рентгенов микроанализ. Това е недеструктивен експресен метод за определяне на химичен състав, форма, размери, нееднородности. Като приложения към протоколите от изпитване ДИЛ може да предоставя и снимки в SEI, X-ray map, Line scan.

 

При заявено желание от страна на клиента, протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.

 

                                           повече информация