Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ

 

(нефт, дизелово гориво, газьол и котелно гориво)

Дирекция Изпитвателна Лаборатория (ДИЛ) е акредитирана да извършва изпитване на различни характеристики на проби от нефт и нефтопродукти, в съответствие с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

 

Изпитвателната апаратура в Направлението е базирана на съвременни и прецизни методи за оценяване качествата на горивата. Всички апарати са доставени от признати производители на лабораторно оборудване.

 

Характеристиките на продуктите се определят съгласно изискванията на българските и международни стандарти - БДС, ASTM, ISO и EN.

 

ДИЛ изготвя „мнение за съответствие" на продуктите съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и технически спецификации на клиента.

 

При заявено желание от страна на клиента протоколите от изпитване могат да бъдат издадени и на английски език.

 

 

                                                                                    повече информация